Obowiązki, które wynikają ze stosowania kasy fiskalnej

Obowiązki przy stosowaniu kasy fiskalnej

Wiele osób sądzi, że wydawanie paragonów fiskalnych to jedyny obowiązek, który wnika ze stosowania kasy rejestrującej. Nic bardziej mylnego. Prowadzenie ewidencji wymaga przecież przestrzegania konkretnych przepisów, a w konsekwencji – wykonywania dodatkowych czynności. W szczególności dotyczy to archiwizowania kopii paragonów, realizowania raportów fiskalnych, zlecania przeglądów technicznych oraz przechowywania książki serwisowej.

Jak przechowywać kopię paragonów?

Sposób przechowywania kopii paragonów fiskalnych jest zawsze związany z tym, jakie urządzenie podatnik kupi. Kasy rejestrujące produkowane obecnie pozwalają bowiem na archiwizowanie tych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej. Niemniej, bez względu na wybór technologii sprzedaży, przepisy jednoznacznie określają okres przechowywania kopii każdego paragonu – przez 5 lat, licząc od końca roku obrachunkowego, w którym dany dowód sprzedaży został wydrukowany i wydany klientowi. Co więcej, należy pamiętać o tym, że archiwizowane dane powinny być zawsze dostępne do sprawdzenia i kontroli.

Wykonywanie raportów fiskalnych

Paragony nie są jedynymi dokumentami fiskalnymi, które należy realizować przy użyciu kasy. Do obowiązków podatnika należy również wykonywanie raportów – dobowych oraz miesięcznych. Zestawienia tego typu zawierają m.in. dane dotyczące prowadzonej sprzedaży i kwot podatku do zapłaty.

Jak sama nazwa wskazuje, raporty dobowe trzeba realizować po zakończeniu każdego dnia, w którym rejestrowana była sprzedaż na kasie. Dopuszczalne jest również wykonanie tego zestawienia następnego dnia, ale jedynie przed rozpoczęciem handlu. Z kolei raporty miesięczne należy realizować po zakończeniu miesiąca – najpóźniej do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Kiedy zlecić przegląd techniczny?

W przypadku kasy fiskalnej poprawność działania urządzenia ma bardzo duże znaczenie. W szczególności dotyczy to prawidłowego naliczania kwot podatku. Dlatego też ustawodawca zobowiązał podatników do zlecenia przeglądów technicznych kasy. Zgodnie z przepisami, wspomniana czynność musi być przeprowadzana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami – nie rzadziej niż co 2 lata. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby zlecać przeglądy techniczne częściej. Za każdym razem podatnik zyska bowiem gwarancję, że jego kasa fiskalna działa poprawnie i pozwala na rejestrowanie obrotu.

Czym jest książka serwisowa kasy?

Książka serwisowa jest dokumentem, który producent dołącza do każdego egzemplarza urządzenia rejestrującego. Można w niej znaleźć nie tylko informacje na temat konkretnego modelu kasy. Wpisywane są do niej również dane dotyczące serwisu urządzenia oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przede wszystkim przechowywanie książki serwisowej – przez cały okres stosowania kasy fiskalnej. Dokumentację tego typu należy bowiem udostępnić w przypadku kontroli przeprowadzanej przez urzędników skarbowych. Co więcej, wgląd do książki będzie miał serwisant urządzenia, np. podczas wykonywania przeglądu technicznego.

1 Comment

  1. edwardzik

    na szczęście nigdy nie pojawił się u mnie choć cień konieczności zgłaszania urządzenia na przegląd częściej niż wymagają tego przepisy 🙂

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wprowadź wartość CAPTCHA: *