Tag Archive: konsekwencje niewydania paragonu

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej, stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 180 stawek. Identycznej kary może się spodziewać osoba, która nabiła sprzedaż na kasę, ale nie wydała paragonu fiskalnego. Wielkość stawki jest określana poprzez sąd; najmniejsza to 50 zł największa to 20 000 zł; minimalna kara grzywny za przestępstwo to 500 zł.

Pracodawco, poinformuj pracownika o obowiązku wydawania paragonu

Kasa fiskalna Fawag Lite Online

Zatrudniając pracownika, pracodawca zazwyczaj przeprowadza szereg szkoleń, mających przygotować go do pracy na nowym stanowisku. Są to szkolenia bhp, z obsługi klienta, systemu, na którym pracuje dana firma. W przypadku sklepów – także szkolenie z obsługi kasy fiskalnej.  W ostatnim…
Read more