Tag Archive: oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji zostało wprowadzone przepisami z dn. 29 kwietnia 2019 roku. Dokument taki podpisuje nowozatrudniony pracownik , po odbytym szkoleniu. Oświadcza w nim, że zna zasady ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej, obowiązek wydawania paragonu oraz co grozi za niewydanie potwierdzenia sprzedaży po finalizacji transakcji.

Pracodawco, poinformuj pracownika o obowiązku wydawania paragonu

Kasa fiskalna Fawag Lite Online

Zatrudniając pracownika, pracodawca zazwyczaj przeprowadza szereg szkoleń, mających przygotować go do pracy na nowym stanowisku. Są to szkolenia bhp, z obsługi klienta, systemu, na którym pracuje dana firma. W przypadku sklepów – także szkolenie z obsługi kasy fiskalnej.  W ostatnim…
Read more