Tag Archive: Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych określa sposób prowadzenia przez podatników, ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki używania przez podatników kas rejestrujących, termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy, warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu, terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

Pracodawco, poinformuj pracownika o obowiązku wydawania paragonu

Kasa fiskalna Fawag Lite Online

Zatrudniając pracownika, pracodawca zazwyczaj przeprowadza szereg szkoleń, mających przygotować go do pracy na nowym stanowisku. Są to szkolenia bhp, z obsługi klienta, systemu, na którym pracuje dana firma. W przypadku sklepów – także szkolenie z obsługi kasy fiskalnej.  W ostatnim…
Read more