Pracodawco, poinformuj pracownika o obowiązku wydawania paragonu

Kasa fiskalna Fawag Lite Online

Zatrudniając pracownika, pracodawca zazwyczaj przeprowadza szereg szkoleń, mających przygotować go do pracy na nowym stanowisku. Są to szkolenia bhp, z obsługi klienta, systemu, na którym pracuje dana firma. W przypadku sklepów – także szkolenie z obsługi kasy fiskalnej.  W ostatnim czasie Minister Finansów, nowym rozporządzeniem, zobligował pracodawcę nie tylko do zapoznania pracownika z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego, ale także uzyskania od niego oświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Nie od dziś wiadomo, bo nakazują to przepisy, że klientowi, który jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, na koniec transakcji handlowej, należy wydać paragon fiskalny. Pracodawcy oczywiście, informowali o tym pracowników, których jednym z zadań, było obsługiwanie kasy rejestrującej, a Ci wydawali potwierdzenia sprzedaży. Ostatnio jednak ustawodawca poszedł o krok dalej i zobligował przedsiębiorcę, by nie tylko przeprowadził szkolenie, ale także pobrał od nowozatrudnionej osoby Oświadczenie, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Pracownik zaś takie oświadczenie, po zakończonym kursie, jest zobligowany podpisać.

Obowiązek przeszkolenia, poinformowania pracowników dotyczy wszystkich pracodawców, bez względu na model kasy, czy drukarki fiskalnej posiadanej w firmie (z papierowymi kopiami paragonów, wersje ej oraz online).

Co oświadcza pracownik?

Wzór oświadczenia dla pracownika stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Zawarte są w nim dane podatnika (NIP, nazwę firmy) oraz dane osoby, która prowadzi ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (tj. operatora kasy). Pracownik oświadcza, że podatnik zapoznał go z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, w tym że może zostać ukarany grzywną za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

1 Comment

  1. Eustoma

    Mam jakiś dylemat wewnętrzny, gdy czytam ten tekst… Nie do końca jestem pewna, czy cała odpowiedzialność w sytuacji niewydania paragonu powinna spoczywać na pracowniku. Z drugiej strony zatrudnia się przecież dorosłe osoby, które powinny brać odpowiedzialność za swoje czyny…

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wprowadź wartość CAPTCHA: *