Tag Archive: ulga za zakup kasy

Ulga za zakup kasy rejestrującej funkcjonuje od dawna w przepisach fiskalnych. Jednak w obliczu zachodzących regulacji prawnych, dotyczących wdrożenia systemu online, w kwestii tej doszło do pewnych zmian. Ulgę za zakup kasy otrzyma podatnik w przypadku nabycia pierwszego modelu online lub gdy wymieni na taki dotychczas użytkowane urządzenie – ale tylko jeśli reprezentuje branżę objętą wymogiem wcześniejszego zastosowania technologii komunikującej się z Centralnym Repozytorium Kas.

Obecność kas online reguluje kwestię ustawowej ulgi!

Kasa fiskalna Novitus Nano Online

Wejście nowego systemu fiskalizacji i kas online oznacza nie tylko wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Ma to również swoje odzwierciedlenie w zaistniałych regulacjach prawnych. I tak na przykład pewne istotne zmiany zachodzą w kwestii refundacji dotyczącej zakupu urządzenia fiskalnego. Jakie zatem…
Read more

Co trzeba wiedzieć o uldze za pierwszą kasę fiskalną?

Zwrot za zakup kasy fiskalnej

Ulga za zakup pierwszej kasy fiskalnej została wprowadzona przez ustawę o podatku od towarów oraz usług. Szczegółowo tę kwestię reguluje jednak inny akt prawny, czyli Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie. Ze wspomnianych przepisów wynika jednoznacznie, że zwrot części wydatku…
Read more