Tag Archive: kasy rejestrujące online

Kasy rejestrujące online, podobnie jak dawniejsze modele, służą zgodnemu z przepisami ewidencjonowaniu obrotu i podatku należnego VAT. Również pozostają urządzeniami samodzielnymi, niewymagającymi innych do prawidłowego funkcjonowania. Cechą szczególną kas rejestrujących online jest jednak internetowa komunikacja z CRK i automatyczna transmisja danych o prowadzonej sprzedaży towarów lub usług. Ponadto, modele takie dysponują pamięcią chronioną oraz gwarantują współpracę z terminalem płatniczym.

Obecność kas online reguluje kwestię ustawowej ulgi!

Kasa fiskalna Novitus Nano Online

Wejście nowego systemu fiskalizacji i kas online oznacza nie tylko wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Ma to również swoje odzwierciedlenie w zaistniałych regulacjach prawnych. I tak na przykład pewne istotne zmiany zachodzą w kwestii refundacji dotyczącej zakupu urządzenia fiskalnego. Jakie zatem…
Read more

Elektroniczne paragony – kilka słów o skutkach nadchodzących zmian

Elzab K10 - kasa fiskalna gotowa na online

Sporo się mówi o Rozporządzeniu przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. A najczęściej o nowym systemie fiskalizacji oraz funkcjonujących w ramach niego urządzeniach rejestrujących. Tymczasem regulacje prawne, które mają wejść w życie na początku przyszłego roku, będą miały znaczenie nie…
Read more