Tag Archive: urządzenie fiskalne online

Urządzenie fiskalne online to technologia służąca zgodnemu z obowiązującymi przepisami prowadzeniu ewidencji obrotu i podatku należnego VAT. Jednocześnie mowa tu o kasach i drukarkach fiskalnych przystosowanych do nowoczesnego systemu teleinformatycznego, stworzonego przez Ministerstwo Finansów. Główną cechą charakterystyczną urządzenia fiskalnego online jest jego internetowe połączenie z Centralnym Repozytorium Kas i automatyczne wysyłanie tą drogą danych o prowadzonej ewidencji.

Obecność kas online reguluje kwestię ustawowej ulgi!

Kasa fiskalna Novitus Nano Online

Wejście nowego systemu fiskalizacji i kas online oznacza nie tylko wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Ma to również swoje odzwierciedlenie w zaistniałych regulacjach prawnych. I tak na przykład pewne istotne zmiany zachodzą w kwestii refundacji dotyczącej zakupu urządzenia fiskalnego. Jakie zatem…
Read more