Tag Archive: błędny paragon fiskalny

Błędny paragon fiskalny, to nic innego jak paragon fiskalny z błędem. Pomyłka może dotyczyć ceny sprzedawanego towaru lub ilości. Czasem błędny jest NIP nabywcy lub VAT . Błędny paragon trzeba ująć we właściwej ewidencji. Można go skorygować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak skorygować błędny paragon?

Błędnie wystawiony paragon fisklany

Paragon fiskalny to dokument emitowany przez kasę rejestrującą sprzedaż. Stanowi on dowód dokonanej transakcji.  Jeśli już został wystawiony, to nie ma możliwości poprawiania go, ani cofnięcia. Zapisuje się on bowiem w pamięci kasy, w której operator urządzenia nie może ingerować….
Read more