Tag Archive: ewidencja błędnych paragonów

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej, powinien prowadzić dwie książki ewidencji: zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. W obydwu wpisuje się paragony, z tym, że w pierwszej te dotyczące zwracanego lub reklamowanego towaru, w drugiej natomiast paragony błędnie wystawione. W ewidencji błędnie wystawionych paragonów, wpisuje się takie, które zawierają nieprawdziwe dane o sprzedaży np. złą ilość sztuk, niewłaściwą cenę, źle przypisany VAT, lub błędny NIP nabywcy.

Jak skorygować błędny paragon?

Błędnie wystawiony paragon fisklany

Paragon fiskalny to dokument emitowany przez kasę rejestrującą sprzedaż. Stanowi on dowód dokonanej transakcji.  Jeśli już został wystawiony, to nie ma możliwości poprawiania go, ani cofnięcia. Zapisuje się on bowiem w pamięci kasy, w której operator urządzenia nie może ingerować….
Read more