Tag Archive: protokół zwrotu towaru

Protokół zwrotu towaru sporządza się w przypadku, gdy klient zwraca zakupiony towar. Przypina się go do ewidencji zwrotów i reklamacji. Zazwyczaj protokół zwrotu zawiera: nazwę towaru, numer paragonu, który był dowodem zakupu, dane klienta, opis przyczyny zwrotu oraz podpisy sprzedawcy i zwracającego.

Jak skorygować błędny paragon?

Błędnie wystawiony paragon fisklany

Paragon fiskalny to dokument emitowany przez kasę rejestrującą sprzedaż. Stanowi on dowód dokonanej transakcji.  Jeśli już został wystawiony, to nie ma możliwości poprawiania go, ani cofnięcia. Zapisuje się on bowiem w pamięci kasy, w której operator urządzenia nie może ingerować….
Read more