Jak skorygować błędny paragon?

Błędnie wystawiony paragon fisklany

Paragon fiskalny to dokument emitowany przez kasę rejestrującą sprzedaż. Stanowi on dowód dokonanej transakcji.  Jeśli już został wystawiony, to nie ma możliwości poprawiania go, ani cofnięcia. Zapisuje się on bowiem w pamięci kasy, w której operator urządzenia nie może ingerować. Nie oznacza to jednak, że korekta transakcji jest zupełnie niemożliwa. W końcu każdemu może zdarzyć się pomyłka w postaci błędnie wpisanej kwoty, ilości, nazwy towaru, a nawet stawki VAT.  

Oczywista pomyłka i jej korekta

Pomyłka oczywista to taka, którą sprzedawca lub kupujący, zauważa natychmiast po zakończonej sprzedaży. Zazwyczaj jest to błędnie wpisana cena ( np. 25,00 zł zamiast 2,50 zł) lub ilość (klient kupił 4 szt., a sprzedawca wbił na paragon 14 szt.) zakupionych produktów. Korekty takiej pomyłki dokonuje się przez wystawienie kolejnego paragonu, tym razem z właściwymi danymi. Oryginał błędnego paragonu  dołącza się natomiast do ewidencji oczywistych pomyłek. Przepisy nie określają jednoznacznie, w jaki sposób prowadzić taką ewidencję. Zazwyczaj jest to jednak lista, oddzielna dla każdego urządzenia fiskalnego, zawierającą numer porządkowy pomyłki, datę wystawienia błędnego paragonu, numer paragonu, błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż oraz krótki opis okoliczności, w których powstała pomyłka.

Błędnie naliczony VAT

Nieco bardziej skomplikowane jest sprostowanie paragonu z błędnie naliczonym VAT-em. Mowa tu o dwóch różnych przypadkach: zaniżenia lub zawyżenia stawek VAT. Ponieważ przepisy nie precyzują w jaki sposób poprawić taką pomyłkę, należy korzystać z interpretacji wydawanych w indywidualnych sprawach przez Ministra Finansów lub też z wyroków sądów administracyjnych.

Gdy na paragonie VAT został zaniżony należy wykazać jego prawidłową kwotę. Korekty dokonuje się zatem bezpośrednio w deklaracji VAT i nie ma konieczności ujmować różnicy w urządzeniu fiskalnym. Jeśli natomiast VAT został zawyżony w teorii jest on nadpłacony i można wnioskować o jego zwrot. Ale interpretacje sądów administracyjnych w przypadku żądania zwrotu bywają różne. Dlatego w przypadku błędów w stawce podatku VAT na paragonach fiskalnych, w przypadku zawyżenia podatku VAT i chęci skorygowania podatku należnego, najrozsądniej jest zwrócić się o interpretację indywidualną do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zwroty i reklamacje

Na podstawie paragonu fiskalnego nabywca może dokonać zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru. Podatnik musi prowadzić ich ewidencję. Najczęściej to zeszyt, w którym wpisuje się numer porządkowy zwrotu, datę sprzedaży, numer paragonu, identyfikację towaru/usługi (nazwa produktu/usługi), datę dokonania zwrotu, wartość brutto zwróconego towaru, kwotę należnego podatku VAT (od wartości zwróconego towaru) i ewentualne uwagi. Do każdego zwrotu należy dołączyć oryginał paragonu oraz protokół przyjęcia lub wymiany towaru.

1 Comment

  1. AgataK

    dopiero zaczynam używać kasy i jeszcze nie miałam pomyłki. Chciałabym się jednak zabezpieczyć na wypadek jej popełniania. Będę wdzięczna za wstawienie wzoru tej ewidencji pomyłek.

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wprowadź wartość CAPTCHA: *