Tag Archive: oczywista pomyłka

Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która ma miejsce w momencie sprzedaży, bądź niezwłocznie po niej. Zazwyczaj dotyczy pomylonej ceny np. 350 zamiast 3,50, czy pomylonej ilości lub źle przypisanej stawki podatku VAT. Jest to taka pomyłka, którą łatwo zauważyć i do jej ustalenia nie trzeba dodatkowych dokumentów. Oczywistą pomyłkę koryguje się poprzez wystawienie właściwego paragonu a błędny wpina się wraz z odpowiednim opisem do ewidencji pomyłek oczywistych.

Jak skorygować błędny paragon?

Błędnie wystawiony paragon fisklany

Paragon fiskalny to dokument emitowany przez kasę rejestrującą sprzedaż. Stanowi on dowód dokonanej transakcji.  Jeśli już został wystawiony, to nie ma możliwości poprawiania go, ani cofnięcia. Zapisuje się on bowiem w pamięci kasy, w której operator urządzenia nie może ingerować….
Read more